fbpx

Rekisteriseloste, Tietosuojaseloste ja toimitusehdot

Rekisterinpitäjä

Nimi: Fysiopolis, Y-tunnus 2838337-3

Osoite: Tilkankatu 39a 24, 00300 Helsinki

Yhteystiedot: 0405263614, info@fysiopolis.fi

Verkkosivustomme osoite on: http://www.fysiopolis.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Joonas Putti

Osoite: Tilkankatu 39a 24, 00300 Helsinki

Yhteystiedot: 0405263614

Rekisterin nimi

Fysiopoliksen potilas- ja asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Fysiopoliksen potilas- ja asiakastietorekisterin tarkoitus on hoitokirjausten, asiakassuhdetietojen ja -palautteiden kirjaaminen ja arkistointi. Rekisteriä voidaan käyttää myös markkinointiin ja tutkimustarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen (Henkilötietolain 8 § 1 mom 5) kohta. Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu yrityksen toimialaan (Henkilötietolain 12 § 1 mom 10) kohta).

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– palveluiden toteuttaminen
– asiakastapahtuminen varmentaminen
– asiakaspalveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen, asiakkaiden informoiminen ja muistuttaminen Fysiopoliksen palveluista
– fysioterapiajaksojen rekisteröinti ja kirjaaminen
– fysioterapiapalautteiden ja -lausuntojen kirjaaminen
– rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi ja muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
– Kela-korvausten hakeminen ja käsittely
– jälleenmarkkinointi (esimerkiksi Googlen ja Facebookin ja sähköpostityökalujen uudelleenmarkkinointiominaisuudet)

Potilaiden yhteystietoja voidaan käyttää myös asiakaspalautteen hankkimiseen ja asiakastyytyväisyyden selvittämiseen, tutkimukseen ja suoramarkkinointiin.

Potilaslain mukaan Fysiopoliksella on lakisääteinen velvollisuus potilasasiakirjojen laatimiseen: Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja käyttötarkoituksen perusteella määräytyvistä säilytysajoista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Fysiopolis käsittelee henkilötietoja: lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, edellä ilmoitettuja tarkoituksia varten, vain tarpeellisesti tietoja minimoiden, täsmällisesti ja vain niin kauan, kun on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Rekisteriin kerätään tietoja Fysiopoliksen palveluita käyttävistä henkilöistä ja yhteisöistä. Rekisteri koostuu seuraavista osarekistereistä: Fysiopoliksen manuaaliset arkistoidut potilastiedot, ostopalvelujen rekisterit, verkkokaupan rekisteri, laskutus- ja reskontrarekisteri

Perustiedot

  • asiakkaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
  • mahdollisesti asiakkaan nimeämä lähiomainen
  • alaikäisen asiakkaan huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
  • tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset ja/tai kiellot

Ajanvaraustiedot

  • potilas, pvm. kellonaika, mihin toimipisteeseen ja kenelle aika varattu, mahdolliset asiakkaan ilmoittamat lisätiedot, ajan varaaja ja varaamispäivä

Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten lähetteet, esitiedot ja tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot ja lausunnot. Potilaan toimittamat tai hänen suostumuksellaan hankitut, muualta saadut terveystiedot, jotka on otettu osaksi terveyskertomusta. Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet. Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot. Laskutustiedot, hoitoon liittyvät maksajatiedot. Potilasrekisterin sisältämien tietojen säilytysaika määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

– Asiakkaan tai hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot

– Lääkärin lähetteen ja lausunnon mukaiset tiedot

– Tutkimuksen ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan aikana esille tulleet tiedot

– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot (Googlen, Facebookin ja sähköpostityökalujen uudelleenmarkkinointiominaisuudet

Salassapito

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilastietoja voidaan luovuttaa vain potilaan tai, jos hänellä ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen laillisen edustajansa yksilöidyllä suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää potilaan suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.

Jos alaikäinen potilas ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenee päättämään hoidosta, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen tai hän voi kieltää tietojensa käytön toisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voimassa, mitä Potilaslain 13.4 §:ssä säädetään. Tietoja ei siirretä ilman asiakkaan lupaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, poislukien sähköpostiosoite ja etunimi. Sähköpostia käytetään Mailchimp-sähköpostimarkkinointiohjelmassa, joka siirtää säännönmukaisesti tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Potilastietojen käyttöä valvotaan. Asiakkaan yhteystietoja, kun sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset). Yhteystiedoista ei käy ilmi asikassuhteen laatu.

 Manuaalinen aineisto

– säilytys lukituissa potilasarkistoissa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevan rekisterin tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena alussa mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta. Jos rekisterissä on virheitä, pyydetään oikaisukehotus osoittamaan alussa mainitulle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä häntä koskevia tietoja markkinointitarkoituksissa. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista, mutta terveydenhuollollisia tietoja säilytetään lain vaativalla tavalla ja vaadittu aika. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä todennettavasti pyytäessään muutoksia rekistereihin.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

 

TOIMITUSEHDOT

Fysiopolis – Y-tunnus: 2838337-3 myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

info@omakuntoutus.fi yhteystiedot

Postiosoite: Tilkankatu 39A 24

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, LähiTapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä maksukortit. Maksaminen tapahtuu Checkout Finlandin kautta.

MAKSUPALVELUNTARJOAJA: CHECKOUT FINLAND

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Pankkimaksut
Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout Finland tarjoaa myös mahdollisuuden maksaa tilisiirtolomakkeella.

Luottokorttimaksut
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut.

Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Lasku- ja osamaksupalvelut
Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto, Mash (ent. Euroloan) ja Svea. Collector ja Svea tarjoavat lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collectorin yrityslaskun ehdot ovat tarjolla myös heidän sivuillaan: collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECK/Credit_terms_All_comp_FI.pdf

OPn lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot näet tästä.

Lue lisää lasku- ja osamaksutavoista:

collector.fi
jousto.com
mash.com/fi
webpay.svea.com/fi

Toimitus

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.